WiseTrap är en intelligent råttfälla för giftfri sanering 8) av råttor i avloppsnätet. Råttgift är ju så otäckt. Bra med alternativ. Fällan reagerar på råttornas rörelser och kroppsvärme.

– När den aktiveras skjuts med stor kraft en samling piggar ut. Dessa är designade för att knäcka benen i råttan utan att gå igenom skinnet. Råttan dör snabbt utan lidande och spolas ut med avloppsvattnet. Piggarna dras tillbaka och fällan är redo igen.” Det berättar Leif Andreasson, serviceansvarig på SVEA Miljö och Hygien region SYD som säljer WiseTrap. Klicka här för mer om WiseTrap!

WiseTrap har nyligen godkänts av Naturvårdsverket. Deninnebär nya möjligheter att erbjuda giftfri sanering av avloppen, fortsätter Leif Andreasson.

WiseTrap är batteridriven och styrs av en kontrollbox som samlar in data om antalet aktiveringar, drifttid, batterinivå och även om det t ex förekommit översvämning i avloppet. Kommunikationen sker via SMS/GSM-modem. Som komplement finns WiseCam, en övervakningskamera som används före, under och efter användningen av WiseTrap för att ge en klar överblick av situationen. Den registrerar och spelar in all aktivitet i avloppet i totalt mörker via infrarött ljus.