Miljöinnovationen Solarus får stöd Tillväxtverkets satsning DemoMiljö. Programmet ger företag, myndigheter, kommuner och institutioner möjlighet att pröva ny miljöteknik i några av Sidas samarbetsländer. Det är ett härligt exemple på hur Demo-miljö kan spela en avgörande roll för de första affärerna för en miljöinnovation. Solarus installerar en hållbar värmeanläggning på en idrottsskola i Moldavien. Stödet från Tillväxtverket som finansieras av SIDA är på 2,9 miljoner kronor i stöd av Tillväxtverket. Skolan bidrar med 1,8 miljoner kronor till projektet. Vår visar innovatören Niclas Stenlund till höger med Marketing Director Lars Nilsson-Dag till vänster.

Solarus AB utvecklar och säljer solenergiprodukter för hushåll och industrier. Företaget vann i fjol andra priset i tävlingen Miljöinnovation. Det var för företagets  hybridsolfångare. Solarus solpaneler är mer material- och kostnadseffektiva. Hybrid solpanelen producerar både värme och el i samma panel (en kvadratmeter av dessa moduler ger 136W av el och 400 W i värme). Genom att använda mindre kisel i panelerna kan de levereras till en lägre kostnad men med lika hög prestanda som marknadsledande solcellspaneler. Klicka här för mer om Solarus och vårt inlägg om fjolårets final i tävlingen Miljöinnovation.

Solarus erbjuder tre typer av solenergisystem: solceller, solfångare och hybridpaneler. Systemen är konkurrenskraftiga inom sina respektive marknader vad gäller både prestanda och pris. Panelerna har en jämförelsevis låg vikt. Materialen i dem är återvinningsbara. Ryggraden består av kolfiber förstärkt kompositmaterial. Det håller ned kostnaderna, ger ett bra resultat och har dessutom en hög miljöprofil.

Solarus solpaneler fungerar bra vid diffust ljus och ogynnsamma väderförhållanden. De har också hög verkningsgrad vid höga temperaturer.

Länk till vårt inlägg med Solarus från Tävlingen Miljöinnovation 2009. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/miljoinnovationpriser