Miljöinnovationen EcoRub AB har bjudit på många glada miljönyheter i sommar. Lyckad notering för ännu en miljöinnovation på Aktietorget, det första svenska projektet på EU:s Eco Innovation-program och första leveranser av produkter.

EcoRub är ett utvecklingsbolag som arbetar med ekologiskt gummi . Det består främst av pulveriserade bildäck. Det binds med plaster och några specialmolekyler. Oftast består EcoRub till mer än 95 % av återvunna polymerer som gummi och plaster. 

EcoRub har en patenterad metod att blanda plaster och gummipulver. Så skapar man ett nytt material med unika egenskaper. De är bland annat utmärkt åldringsbeständighet, slagtålighet och att materialet lätt kan återvinnas. Det ska  formsprutas i sådana maskiner som används inom plastindustrin. Det finns också som dukar, mattor och skivor.

Kasserade bildäck är ett stort miljöproblem. Återvinning av begagnat gummi är en viktig del av att begränsa växthuseffekten. Återvunnet gummi från bildäck minskar koldioxidpåverkan med 45 ggr jämfört med nytt gummi. Gamla däck har bla. använts som vägfyllnad, som synes av ZeroOnes bild från Finland på Flickr. Klicka här för mer om Nyemissionen, EU-projektet, nya order och nytt labb. I Sverige eldas huvuddelen av de begagnade däcken. Då återvinns 20 % av den energimängd som åtgått för tillverkning av däcket.  Inom EU är det en prioriterad fråga att materialåtervinna bildäck och skärpningar av lagar sker kontinuerligt för att få detta tillstånd .

EU har man en ”trappstege” för värdering av hur bildäck återbrukas. Nederst är deponi (som är förbjuden – men ändock sker, nästa är användning för energiändamål, därefter ”materialersättning” – där krossat bildäcksgummi ersätter andra material som tex grus vid vägbyggen, idrottsanläggningar mm. Översta trappstegen är återbrukande av gummit som material till produkter med likartade egenskaper. Återanvändning av bildäcksgummi till nya andra produkter är så låg att statistik inte förs men torde högst vara 1 %. Det är vad EcoRub ska göra.

I Nyemissionen i EcoRub AB tecknades 695 700 B-aktier. Kursen var 5 kr. EcoRub tillfördes därmed 3 478 500 kronor före emissionskostnader. Bolaget fick också drygt 150 nya ägare. Nu är det cirka 200 aktieägare.

EcoRub AB är det enda svenska företag hittills som fått stöd av EU:s Eco Innovation – program. För EU-projektet finns en partner i Grekland som tillverkar gummipulver. En annan är en klusterbildning av företag som fungerar som fordonsunderleverantörer i Slovenien och det tredje är en forskningsinstitution i Karlsruhe som arbetar främst med byggnadsmaterial.

Kanske på grund av det lyckade utfallet av både Eco Innovation-ansökan och Nyemissionen har företaget reviderat sina investeringsplaner. Det laboratorium som inköpts får en egen småskalig tillverkningskapacitet. Leveranser av provmängder av formsprutningsmaterial – en av företagets framtida huvudprodukter – kommer därmed igång redan i augusti. Verksamheten kommer att bli smidigare, snabbare och mera rationell.

EcoRub har redan gjort den  första leveransen av gummiduk till stallgångar. Det blev en matta som är 2,5 meter bred, 35 meter lång och 12,5 mm tjock. Den vägde strax över ett ton. Kund är Grans Naturbruksskola i Öjebyn. Stallgångar bli mycket hala med tiden eftersom hästarnas skor slipar betongen. Gummimattor löser detta problem. Dessutom blir det mycket tystare och hästarnas leder sparas. I detta fall lades mattor även in där man skor hästar för det ger ett säkrare underlag.

EcoRub AB har fått en första beställning av ekologisk gummiduk från Erlandsson Industri AB i Luleå. Gummiduken ska användas till en ny typ av splitterskydd som utvecklats av Erlandssons. Den aktuella anläggningen är en mobil skjutbana som ska levereras till Afganistan.

Splitterskydden var enkla att lösa. Vi har nu också löst problemet med skjutmål som ska vara ”självläkande” och samtidigt styva nog att stå upprätta. Det är en ”sandwich”-lösning med fram och baksida av polyeten och en fyllning av vårt gummi. Den skivan blir styv samtidigt som gummit ”läker” hålet för kulan och man kan skjuta på samma ställe ett flertal gånger innan det blir ett ”hål”, säger Åke Paulsson, vd för EcoRub AB.

Måltavlan är en mycket intressant produkt som vi utvecklat tillsammans. Den består huvudsakligen av återvunna polymerer och EcoRub kan återanvända förbrukade tavlor i nästa skede. Detta är en viktig aspekt när vi förhandlar med statliga myndigheter i Sverige och andra länder, säger Peter Norman, vd för Erlandssons. Vi har också börjat introducera gummimattor från EcoRub som golvbeläggning i rum där man tränar närstrid. Det minska risker med rikoschetter, minskar buller, skyddar utrustning och personal, tillägger Peter Norman.

Jag har ju tidigare bloggat om Scandinavian Enviro Systems som har en metod att återvinna däck genom pyrolys. Kolla länk: http://evolveu.bloggsida.se/?s=Scandinavian+enviro+systems