Sågspån i skallen ger miljöinnovation från Ingvar Ingrids AB. 😉 Härligt! Energiförbrukningen för spåntransport kan halveras. Dessutom hålls ledningarna renare.

Luftflödet övervakas nu kontinuerligt i spånledningar. Då kan de fläktar som driver det behovsstyras. Det är ett bra exempel på ett litet steg framåt för miljön som kan bli rätt stort. Sådana sker hela tiden i det tysta. Bilden är från företagets pressmeddelande. Klicka här för mer om miljöproblemet och dess lösning.

Miljöproblem: Sågspån och kutterspån tas till vara vid sågverk. Då behövs lufttransport som drivs av fläktar. Med mera spånmängd minskar lufthastigheten. Ibland så pass att materialet blir liggande i botten på spånledningarna. Slutligen blir det helt stopp. Då stoppen är dyra överdimensioneras fläktarna och även effektförbrukningen för att undvika dem. Normalt behövs extra kraft bara tillfälligtvis. Övrig tid ventileras energin bort. Rent slöseri!

 Genom att kontinuerligt övervaka luftflödet i spånledningar kan Ingvar Ingrids AB behovsstyra fläktarna efter hur stor belastning det är för tillfället. När luftmängden i spånledningen hålls konstant ökar lufthastigheten. Då rivs spånet loss och spånledningen töms. De spånor som skulle stanna längre ner i röret på grund av låg lufthastighet får nu fortsatt bra transporthastighet. Ledningarna hålls rena.

Kutterspån och sågspån som är tunga och fuktiga. De behöver en lufthastighet mellan 15 och 20m/s för att följa med luftströmmen. Torra spånor klarar sig med bara 10-15m/s. Men för att klara toppar och tillfälliga filtertömningar dimensioneras ledningarna ofta för 25-30m/s vilket ger kvadratiskt högre tryckbehov och effekten ökar i kubik. Även ljudnivån ökar och har man otur börjar spånledningarna att vissla.

Ingvar Ingrids AB har konstruerat och installerat första systemet 2009. Tidigare fick anläggningar stopp flera gånger i veckan. Men med det nya systemet blir det inga sådana stillestånd av denna orsak.