Lightlab presenterar en kvartalsrapport fylld av hopp. Lightlab är vår länk KvicksilvFriSparlyse i kategorin Gift:Ersätt/Minska i höger kolumn. Klicka här för ett urval av tillförordnade VD:n Björn Varnestigs kommentarer!

Utvecklingen av LightLab följer styrelsens uppgjorda plan för kommersialisering och flera viktiga steg har tagits under första halvåret 2010.

Utvecklingsprojekten har bland annat visat att ljusteknologin ger ljus med hög energieffektivitet vid olika färgtemperaturer inklusive vitt ljus. Färgåtergivningen är mycket god och våra livslängdstester visar en lovande utveckling. Processer för tillverkning av elektroder har förenklats, vilket ger lägre kostnad vid framtida tillverkning. Vår patentportfölj har under perioden förstärkts inom flera viktiga områden.

Vår avsikt att övergå till en kommersialiseringsfas har markerats av flera nya samarbetsavtal. Vi har ingått ett samarbete med taiwanesiska Tatung med syftet att ta fram olika prototyper baserade på vår patenterade teknik. Vårt befintliga samarbetsavtal med Teco Nanotech har utmynnat i ett konkret projekt för att producera plana lampor. Båda projekten går för fullt och väntas ge resultat under hösten.

Ett samarbetsavtal har tecknats med Vattenfall. Avtalet syftar till att förena våra resurser för att definiera och skapa en produkt som passar stora marknader. Arbetet har påbörjats och kommer att intensifieras under hösten. För att klara ett sådant projekt har LightLab nu byggt upp en systemutvecklingsenhet på Chalmers i Göteborg som kompletterar vår forskningsenhet i Taiwan. Personal, lokaler och utrustning finns på plats för en rivstart i höst.

Vid sidan av prototypbyggen läggs mycket arbete på en optimering av livslängden. Arbetet sker på många fronter med tyngdpunkt i optimering av elektronik, lampgeometri och lyspulver. Vi får god draghjälp genom våra olika samarbetsavtal, men vi har också mycket spännande egna utvecklingsspår, som vi tror kan innebära radikala förbättringar på sikt.

Bolaget har under det första halvåret genomfört en nyemission som tillförde bolaget 19,2 MSEK före emissionskostnader. Till nyemissionen var kopplad en teckningsoption som, per den 30 juni, tillförde bolaget ytterligare 4,9 MSEK.

Slutligen vill jag hälsa vår nye VD, Jan-Erik Lennefalk, välkommen ombord! Med den bakgrund och de personliga egenskaper som Jan-Erik har ökar förutsättningarna ytterligare för att LightLab ska lyckas med kommersialiseringen.