EU-bidrag: EU-kommissionen har sammanställt utlysningar inom sjunde ramprogrammet för forskning & utveckling för 2011, som speciellt riktar sig mot små och medelstora företag (SMF). Klicka här för vidare information! Totalt handlar det om 800 miljoner euro för SMF. Deadlines för två call i programmet särskilt för SMF är 8:e december. För den som har sitt partnerskap relativt färdigt finns fortfarande chansen. Normalt krävs partners i minst tre länder.

Det finns projekt av typen hyr en forskare. I princip står företaget står för sina kostnader och EU står för kkostanderna för forskarna. Dessa heter Research for SMEs eller Research for SME Associations. SMEs får indikativt 110 M€ och SME Associations 79 M€. Vill Du veta mer så se min krönika ur Uppfinnaren & Konstruktören om detta. http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/kronika-eu-forskare-for-dig

För Demonstration actions har utlysts 15 M€. I varje projekt måste minst tre av deltagarna uppfylla särskilda kriterier. Dessa gäller medverkan i vissa tidigare EUFoU projekt för SMF. Minst 75 % av medlen i projektet ska gå  till SMF. 

Länk till utlysningarna: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7ActivityCallsPage&id_activity=14

Du har väl kollat vår välmatade sida om EU-bidrag:  http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag