Århuskonventionen är viktig för allmänhetens miljöengagemang och därmed för EU-bidrag. Nu kan Du meddela Din syn på genomförandet i Sverige under 2009 till Regeringen. Klicka här för mer information! Århuskonventionens rättigheter ska skydda var och ens rätt att leva i en god miljö. Dessa rättigheter är att få tillgång till information, att delta i beslutsprocesser och att få tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor. Som en effekt av konventionen har numera miljöorganisationer också dessa rättigheter i Sverige. 

Regeringens webplats kan Du läsa mer och lägga synpunkter på konventionens genomförande i Sverige. Skicka en epost till Miljödepartementet senast första november! http://www.sweden.gov.se/sb/d/3830/a/22622