Miljöinnovationen Taurus Energy AB ger ett rejält hopp att öka utbytet i etanol-produktion. De genombrottsresultat i laborationsskala som företaget bygger på har nu bekräftats i en tre veckor lång utvärdering i industriell demoskala. Taurus är vår länk FleraSockersEtanol i kategorin Förnyar Energi bland miljöinnovationern i höger kolumn. Klicka här för mer information ur Pressmeddelandet och tidigare inlägg.
Jag räknade lite på aktien 2008. Det första stora steget verkar härmed vara klart. Men mycket är kvar innan man når länsamhet. Kolla gärna mitt lilla men fortfarande aktuella räknande. http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/lite-raknande-om-aktien-i-taurus-energy-ab 

SEKAB E-Technology och Taurus Energy har framgångsrikt genomfört en tre veckor lång utvärdering i industriell demoskala av Taurus Energys jäst. Jästen är specialutvecklad och kan till skillnad från normal jäst förutom sexkolssocker även jäsa femkolssocker. Taurus Energy och SEKAB ser detta som ett mycket viktigt steg på vägen mot kommersialisering av en process för framställning av etanol ur cellulosahaltiga råvaror.

– Det vi visat är att vi i demoskala kan uppnå samma etanolutbyten som i laboratorieförsök. Från cellulosaråvara har vi lyckats jäsa 90 procent av det utlösta femkolssockret, det är ett mycket bra resultat, säger Sune Wännström, forskningschef på SEKAB E-Technology. Det innebär också att vi känner oss trygga med att kunna överföra resultat från optimeringar i laboratorieskala till större skala.

Att omvandla cellulosahaltiga råvaror till jäsbara sockerarter är en komplicerad process och att effektivt kunna utnyttja sockret har länge varit en utmaning. SEKAB och svenska Taurus Energy kan nu tillsammans visa upp en process som verifierats i industriell demoskala med mycket höga utbyten från femkolssocker (xylos), en sockerart som utvinns ur hemicellulosa och som vanliga jäststammar inte kan omvandla till etanol. Detta innebär att råvaran kan utnyttjas mycket effektivare än vad dagens industriella jäsningsprocesser klarar.

SEKAB står för den process där svagsyra och enzymer omvandlar hemicellulosa och cellulosa från olika skogs- och jordbruksråvaror till sockerarter med fem respektive sex kolatomer. Taurus Energy har tagit fram anpassade jäststammar som kan jäsa dessa och som kan överleva i den ogästvänliga miljö som processvätskan utgör.

Uppodlingen av jästen är i sig en utmaning, eftersom odling på laboratorienivå är betydligt enklare att kontrollera och inte alls visar de problem som kan uppstå vid storskalig odling. SEKAB har nu framgångsrikt visat att Taurusjästen kan odlas i stora volymer.

– Vi är mycket glada att vi nu fått bekräftat att vår jäststam är robust nog för att fungera i industriell skala och att utbytena blir samma som i laboratorieskala, säger Lars Welin, vd på Taurus Energy. Det betyder att de två avgörande grundkraven är uppfyllda.

Försöken, som medfinansierats av Energimyndigheten, visar också att den process som SEKAB och Taurus Energy utvecklat i samarbete med forskare från Chalmers och LTH, klarar av att nå kommersiellt gångbara etanolhalter. Vid de genomförda försöken nåddes en etanolhalt på fyra viktprocent, vilket är den nivå som krävs för en lönsam industriell process.

– Att Taurus är bland de världsledande inom jäsning av pentoser från lignocellulosabaserade råvaror bekräftas av de resultat vi uppnått, säger professor Lisbeth Olsson, utvecklingschef hos Taurus. Resultaten i demoskala är frukterna av många års forsknings- och utvecklingsarbete i labskala.