EU:bidraget LIFE+ är ett finansieringsprogram för miljöprojekt. Det gäller åren 2007–2013.  Nästa ansökningsomgång börjar i februari 2011 och Naturvårdsverkets informationsmöte är planerat till 7 mars. Trots att programmet inte slutar förrän 2013 har EU-Kommissionen redan nu inlett en konsultation med företag myndigheter och privatpersoner om hur ett kommande program ska se ut. Jag illusterar med bild på publikation om vad LIFE kan göra för företag. Klicka här för länkar!  Länk till min krönika om LIFE+ till Uppfinnaren & Konstruktören: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-e-miljon-for-din-miljoinnovation

Länk till EU:s startsida för konsultationen: http://ec.europa.eu/environment/consultations/life.htm

Länk till Naturvårdsverkets sida om LIFE+ : http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/Nyheter/Ansok-om-stod-fran-EU-fonden-Life/