Miljöinnovationen Aerosoltrap har tagit ett stort steg framåt. Det är så roligt med glada nyheter för dem som kämpat länge för sin miljöinnovation. Vår länk Flödesrenaren spåddes tidigt en bra framtid som Fettfällan. Du hittar den bland länkar till Miljöinnovationer i höger kolumn i kategorin AvfallÅter/Renas.

Uppfinnaren Conny Norman fick ett brett patent på en fysisk princip som gäller flöden. Han sökte många vägar till samarbeten. Projektet började 1998.

Nu har ett funktionstest verifierats vid AstraZeneca’s eget labboratorium i  December 2010. Flödesrenaren fungerar för tillämpningen ”Medical Applications”. Det är en konsekvens av ett flerårigt samarbete mellan Conny, A-Z, Örebro Universitet och inkubatorn Inkubera.

Örebro Universitets bild visar datasimulering av funktionen. En luftström med partiklar kommer nerifrån. Den möte snedställda spalter. När flödets volym ökar minskar lufthastigheten och partiklar kan fällas ut. Du ser samma princip i lugnvattnet bakom stenar i en bäcks flöde. Klicka här för mer om innovationen och om studien.

Studieresultaten var goda. Det viktiga är ju hur mycket partiklar man får ur flödet. Sämsta resultat låg på strax över 99% och bästa på 100% separationsgrad. Då var flödeshastigheten på 5.0 m/s och ett konstant tryckfall blev det på 15 Pascal.

Denna teknik med AerosolTrap fungerar lika bra i flöden på alla typer av gas, man kan skapa aerosoler med egen massa med hjälp av kondensering! Om man kan återvinna och återanvända de sedimenterade partiklarna kan detta naturligtvis bli ytterst lönsamt. I ursprungsversionen, Fettfällan var syftet ”bara” att slippa fett i luften och minska behovet av sotning.  Komplikationer tillstötte, men dessa berodde inte på innovationen som sådan.