Flödesrenarens genombrott?, Aktieägarstöd för miljöinnovation eller Tredje generationens Solceller? Vilken blir bästa svenska miljönyhet i januari 2011? Eco Innovation har nominerat tre kandidater för webröstning om bästa miljönyhet i januari: Flödesrenaren Aerosoltrap, Ägarnas stöd till Lightlab Sweden AB och Solarwaves tredje generation solceller. Rösta på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! 

Nya miljölösningar är det enda som kan rädda livet på jorden undan miljöhoten. Därför är nyheter om miljöinnovationer de bästa miljönyheterna.

Flödesrenaren Aerosoltrap har i ett  funktionstest verifierats vid AstraZeneca’s labb för tillämpningen ”Medical Applications”. Uppfinnaren Conny Norman fick ett brett patent på en fysisk princip som gäller flöden. Projektet började 1998 och  spåddes tidigt en bra framtid som Fettfällan. Komplikationer som inte berodde på innovationen tillstötte.

Örebro Universitets bild visar datasimulering av funktionen. En luftström med partiklar kommer nerifrån. Den möter snedställda spalter. När flödets volym ökar minskar lufthastigheten och partiklar kan fällas ut. Du ser samma princip i lugnvattnet bakom stenar i en bäcks flöde. Rösta på AerosolTrap!  

Aktieägarna stöder åter LightLab i en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Det är riktigt roligt att det finns riskvilligt publikt kapital som satsar på miljöinnovationer. Lightlabs bild visar lampan, förre VD och foskningschefen. Företaget är vår länk KvicksilvfriSparlyse.

Lightlabs utveckling har till stor del finansierats av nyemissioner under mycket lång tid.  Under hösten har flera goda nyheter kommit, bla. Två ansökningar om EU-patent och samarbetsavtal med Taiwanesiskt bolag.  Ägare av nära 20 procent av kapitalet har förbundit sig att teckna sin del av nyemissionen och resterande del av den är garanterad. Rösta på Lightlab!

Solarwave arbetar nu med tredje generationens solceller. Tidigare generationers sollceller är hårda och kostnadskrävande. Solarwave har tagit patent på ett unikt sätt att ta fram solceller. Det är en tunn och flexibel solcell som kan appliceras på i princip vad som helst. Den öppnar helt nya möjligheter för solenergi och blir betydligt mer kostnadseffektiva  och enklare att installera.

Solarwaves bild visar del av fält med solcellspaneler. Utvecklingen av solcellsteknologin drar nu igång med målet att ha en demonstrationsanläggning färdig inom fyra år. Rösta på Solarwave!

Omröstningen stänger söndagen 16:e januari kl. 20.00. Klicka på Din favoritnyhet längst upp i höger kolumn! Du är också välkommen att påverka andra genom att klicka på Comments nedan och skriva varför Du tycker just din favoritnyhet är bäst! Klicka här för länkar till inläggen om nyheterna!

Länk till inlägg:

Flödesrenaren: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/flodesrenaren

Lightlab nyemission: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-20110131

Lightlabs nyårsnyheter: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/lightlab-110109 

Solarwave: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/solarwave-110115