EU-bidrag åt företag för miljön var fokus för vår Kursdag 24/2. Vårt kurskoncept är unikt. Det var roligt och givande att samarbeta med Länsstyrelsen i Jönköping och Enterprise Europe Network (EEN) om genomförandet. Deltagarna var nöjda eller mycket nöjda. De kom till Jönköping från Lund i söder till Sandviken i norr. 

På Ellen Carlssons bild ser Du några engagerade deltagare tillsammans med Jan Enler från Länsstyrelsen, nr 2 från höger. Utvärderingarna var mycket positiva. En skrev: ” Jag har gått många kurser, men aldrig tidigare varit helt nöjd.”  En medarrangör föreslog jag skulle skriva en bok på temat. Det var ju första gången för en sådan kurs, så nu vet vi hur nästa kurs ska bli ännu bättre. Klicka här för mer information!

EENs koordinator i Jönköping, Ellen Carlsson gav en överblick över möjligheter till EU-stöd. Det bästa stödet för de flesta företagare är ju deras hjälp att hitta samarbeten. Den presenterade hon också. Du hittar en förenklad version av budskapet i min krönika till Uppfinnaren & Konstruktören (U&K) http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/uk20106 .

Länsstyrelsen presenterade hur Landsbygdsprogrammet kan användas. Det har sina begränsningar, men det är otroligt bra. Jan Enler presenterade företagsstöden som utgår med 30 % av godkända kostnader, med vissa begränsningar. De riktar sig bara till mirkroföretag (högst 10 anställda) som verkar på landsbygden. Du hittar ett exempel i min krönika ur U&K http://ecoinnovation.se/eu-bidrag/kronika-eu-peng-for-innovationer-pa-landsbygden

Projektstöd kan användas för att arbeta med det mesta som förbättrar miljö och konkurrrenskraft på landsbygen. Monika Y Gustafsson presenterade dem. De kan gå till sammanslutningar av organisationer eller till enskilda organisationer där nyttan av insatsen kommer flera parter till godo. Stödnivån varierar över landet, men är ofta som i Jönköping 50 % av godkända kostnader.

Länsstyrelsen kan svara på frågor om Du har en konkret projektidé. Men den kan inte räkna ut hur Din innovation kan skapa rätt projektidé åt Dig. För det får Du själv studera programmet i Ditt län eller köpa hjälp att kolla detta.

Eco Innovation AB specialskrev två presentationer för kursdagen. Den ena gällde LIFE+ och Eco Innovation och hur man tar fram ett projektkoncept för dessa program. Den andra gällde hur och varför man skapar samarbeten och hur det lilla företaget med lite pengar men mera tid kan prioritera sina insatser för att utveckla företaget med hjälp av EU.