EU-bidraget LIFE+ hade informationsdag 7/3. Det siktar på innovativa miljölösningar och på genomförandet av Natura 2000. Det är alltid roligt att träffa gamla vänner. Du hittar länkar i slutet av inlägget.

Jag illustrerar med den franska partnerns logga för ett projekt jag skapade för Skogsstyrelsen. Det var andra gången jag hade huvudansvaret för en LIFE-Miljöansökan som fick högst ranking i hela EU. Projektet hette ”Forests for Water”. Nu är vi inte många som varit med från början med LIFE+ i Sverige.

Lena Svärd som koordinerar LIFE+ för Naturvårdsverket bidrog till att det blev en bra dag. Även om jag tycker jag kan programmet är det alltid nyheter. Det gäller att ha de stora koncepten rätt och att hitta alla detaljer. Några viktiga nyheter gemensamma för LIFE+ Natur, Miljö  och Information är (Klicka här för mer information från mötet och mina reflektioner):  

  1. Aktiviteter utanför EU kan godkännas
  2. Gröna upphandlingskriterier för externa tjänster uppmuntras.
  3. Forskningsaktiviteter i begränsad omfattning kan godkännas, men antagligen bara för Natur- och de bör ingå i förberedande aktiviteter.
  4. Vetenskapliga publikationer accepteras som produkter. 
  5. Ny obligatorisk aktivitet är ”Uppföljning av projektåtgärdernas effekter”.

I föredragningen bekräftades en gammal sanning. Den viktigaste blanketten, som är värd att bearbeta och skriva om många gånger, är ”Summary description of the project”. Varje utvärderare måste först skaffa sig en överblick av projektet. Denna blankett är vad man först läser. Den avgör det första intrycket. Ingen utvärderare klarar av att sättta sig in i alla detaljer. Därför måste man skriva det viktigaste oerhört bra för att väcka intresset.

Som alltid är tidsplanen för ansökningsarbetet av avgörande betydelse. Ansökan ska vara hos Naturvårdsverket 18/7. För Miljö-ansökningar fås feed-back från NV i v. 31 och för Natur-ansökningar i v. 33. Sedan får partners möjlighet förbättra sin ansökan. Slutvresion ska vara hos Naturvårdsverket 5/9. Vår bild illustrerar nödvändigheten att börja i god tid. Den visar Brysselklockan för nedräkning till €urons införande.

I dessa informationsmöten ingår alltid minst en projektpresentation. Denna gång var det Lisa Håhus som presenterade LIFE-Natur -projektet Life to ad(d)mire. Budgeten på sex år är 6,8 M€uro fördelat på sju Länsstyrelser och 35 Natura 2000-områden. Det gjorde hon bra. Men LIFE-Natur projekt har presenterast de två senaste åren, så nu var det egentligen dags för ett LIFE-miljöprojekt.

Länk till min krönika till Uppfinnaren & Konstruktören om LIFE+ för innovationer: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-e-miljon-for-din-miljoinnovation

Länk till presentationerna: http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/EU-och-Internationellt/Vart-arbete-i-EU/Miljoprogrammet-Life-plus/

Länk till ansökningshandlingar: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus2011/components/index.htm