EU-Bidrag kan försätta berg. Det är så roligt att vara med när det lyckas. Ibland skryter EU med insatserna på LIFE+ flera år senare. Så är det med projektet Skog för Vatten som jag tidigare skrivit om. Bilden är från det projektet. Se länk till Kommissionens ”Forest Lifenews Features 2011” i slutet av inlägget.

Nu är det nästan helt klart att vår mest spännande insats i fjol blir en succé. Med LIFE+ som hjälp lyckas en svensk myndighet få med sig fyra mindre företag i Finland, Danmark och Italien för att utmana ett oligopol som skulle kunna men inte vill satsa för en ny miljölösning.

Vi började med förstudier av val mellan Eco Innovation och LIFE+ programmen för vidareutveckling av ett tidigare projekt. Det projektet hade visat att det var svårt eller omöjligt att få nuvarande stora leverantörer att utveckla det som vi efterfrågade. I början av juni såg vi att möjligheten främst fanns på LIFE+.

En konsult kunde identifiera en kedja av mindre företag som tillsammans skulle kunna lösa problemet. Sista dagen före semestern möttes vi på Kastrup. Med möjligheten till LIFE+ stöd som katalys lyckades vi komma överens om att göra en LIFE+ ansökan för att lösa miljöproblemet.  

Men då måste vi också få till en ansökan. Jag brukar rekommendera att man kan satsa tre månaders arbete under en sex månaders period för att lyckas med det. Nu hade vi två månader till deadline hos naturvårdsverket och nordbor har ju julisemester medan italienare har augusti-semester. Tre av företagen var så små att VD själv måste göra en stor del av arbetet.

Naturvårdsverkets granskning av vårt projektkoncpet lyfte fram flera problem detta kunde stupa på. Jag fick känslan av att de var nära att avråda. Ett problem vi löste var att klargöra och förklara gränsen mot marknaden för denna innovation. Vi var också tvungna att klargöra att detta ej är forskning, trots att det ej direkt leder till en säljbar produkt.

Genom en gedigen insats av fyra utländska företag, Eco Innovation AB och två svenska myndigheter med ett otroligt driv verkar vi ha lyckats vinna stöd. Det är helt underbart. Som ansökansprestation är det fullt i klass med det bästa jag varit med om. Det tror jag var när vi lyckades ta hem projektet ”Skogen vid Kusten” åt Skogsstyrelsen som ett stöd till utveckling av EU:s policy för integrerad Kustområdesplanering. 

LÄNK TILL  FOREST: LIFEnews Features: http://ec.europa.eu/environment/life/themes/forest/features2011/forest4water.htm