Miljöinnovationen A-hus vann solenergipriset för sin klimatsmarta trävilla Bright Living. Det delas ut av Svenska solenergiföreningen. Den branschföreningen representerar både solenergibranschen och forskningsinstitutioner. På pressbilden ser Du från vänster: Lars Andrén (ordförande i Sveriges solenergiförening), Peter Mossbrant (VD Derome Hus och A-hus) och Anders Ådahl (forskningschef Göteborg Energi).

Juryns motivering till ”Årets prestation” lyder: A-Hus har utvecklat ”Bright Living”, ett nytt genomtänkt lågenergihus med såväl certifierade byggelement, som solel och solvärme, för dess energiförsörjning. Huset marknadsförs dessutom som ett kataloghus. Detta gör A-Hus till en förebild och visar att solenergi kan bli en etablerad tillämpning i nya hus.” Klicka här för vidare information!

Peter Mossbrant sade: – ”Det är ett kvitto på att vi är på rätt väg i vår strävan att göra energisnåla trähus tillgängliga för en bred marknad. Fler skall kunna bo klimatsmart och detta utan att behöva kompromissa när det gäller komfort, funktion och design. ”

Bright Living har både solfångare och solceller. Solfångaren på carportens tak ger varmvatten och även den lilla uppvärmning som krävs. Solcellerna på taket genererar energi som krävs för t ex tillskottsuppvärmning, ventilation, kyl och frys med mera.

A-hus presenterar också vilket koldioxidutsläpp en villa genererar. Det gäller  allt från trästomme och isolering till köksinredning och vitvaror. Konsumenten kan därmed göra aktiva, klimatsmarta val – också i sina husaffärer. Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som räknat fram koldioxidavtrycket på en normalstor villa på 150 m2.

Anna Widheden på IVL Svenska Miljöinstitutet har räknat fram klimatavtrycket för A-hus:
-Det intressanta med A-hus är att man tar ett steg längre och ser byggnaden som en del av boendet och ställer denna miljöpåverkan i relation till vad en normal familj konsumerar.

Hon har jobbat i sju månader med beräkningar och har nu levererat en slutrapport. LCA-data (Livscykelanalysdata) från A-hus leverantörer har samlats in och kompletterats med databasdata. Det man har räknat på är samtliga byggnadsdelar från grund och uppåt, inklusive installationer och fast inredning.

Länk till inlägg om Passivhuscertifiering för A-hus: http://evolveu.bloggsida.se/miljoinnovationer/a-hus