EU-bidraget Eco Innovation har utlysts för i år. Jag lyssnade på web-cast från EU-Kommissionens info-dag 28/4 och har kollat utlysningstexten från 27/4. Men ännu har inte Guide for proposers presenterats.

Callet innehåller fem prioriterade områden.

1. Materials recycling
2. Sustainable building products
3. Food and drink sector
4. Water
5. Greening business.  Klicka här för mer information!

Web-casten missade jag delvis pga telefonmöte. Patrick Lambert, chefen för EACI som har hand om callet åt Kommissionen framhöll att konkurrensen har ökat. Nu måste det vara förstklassiga ansökningar. Ja så brukar det ju vara efter några år med nytt EU-program. Dessutom är hela 70 % av ansökningarna av små- och medelstora företag. Det måste vara rekord bland program där också andra än SMEs kan söka.

EU-Parlamentarikern Philippe de Lambert prataed om programmets politiska bakgrund. Hans åsikt var att Eco Innovation drivs av politiska mål och ambitioner. Jag blev lite förvånad, även om naturligtvis dessa har en viss betydelse. 

En av frågorna gällde start-ups och hur långt de måste ha kommit för att vara med i ett call. I princip ska det finnas ett bokslut som underlag för ett financial statement. Men det kan räcka med en affärsplan. Det låter jus väldigt snällt, men naturligtvis kommer dessa dokumnet att bedömas mot möjligheten att ta ansvar för ettt projekt på en miljon €.

Som svar på en annan fråga meddelades att inkomst i projektet kan användas som medfinansiering av detta. Det måste jag kolla närmare.  

Länk till vår krönika i Uppfinnaren & Konstruktören om Eco Innovation-programmet: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eee-for-att-sprida-miljoinnovationer

Länk till vår sida om EU-bidrag för miljön: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag