Polymerers fantastiska möjligheter är i fokus för årets andra nummer av Uppfinnaren & Konstruktören. Några av artiklarna hittar Du på nätet. Jag markerar dem med (U&K), länk sist i inlägget.

 Redaktörens rubrik är 100 000 kreativa möjligheter att skapa unika produkter. Just anpassbarheten hos polymerer gör att de ofta kan ge bra miljölösningar. 

Omslagspojken Arnulf von Zedtwitz-Liebenstein är VD för Conflux. Värmefolier känner alla till. Men Conflux folie är intelligent. Den värmer bara när det behövs och där det behövs. Utan sensorer, styrsystem eller battriförsedda chips. (U&K).

Min krönika i detta nummer heter EU:s miljöprogram även för miniföretag. Den hittar Du på: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/lifeexempel

Ordet polymer kommer av grekiskans poly som betyder flera och meros som betyder delar. Naturliga polymerer är bland annat proteiner, cellulosa och rågummi. Den första konstgjorda polymeren var bakelit år 1909.

Nanotekniken kommer att ge stora möjligheter att skräddarsy framtida material, inte minst polymerer.  Den blå bilden visar ett nanoskikt på atomnivå. Professorn i polymera material vid KTH Ulf Gedde berättar om vad som händer på detta område i en artikel.

Björn Aréns artikleserie om produktuveckling handlar denna gång om produkter som sätter spår.  Nya principer kan göra äldre teknik föråldrad. Men människorna som ska använda tekniken är desamma. Därför bör gamla erfarenheter tas tillvara i produktutveckling.

Nöden är uppfinningarnas moder. Elektrikern Tomas Gindahl har uppfunnit TG Dosfäste. Elektriker använder träklossar av spillvirke för att montera eldosor. Virket måste de leta upp och såga till. Det tar tid som kan sparas in med TG-Dosfäste. Visst är det roligt med små praktiska innovationer som förbättrar för människor. Ofta löser de problem som gemene man inte har en aning om.

DeepGreen på omslaget är en kolfibervinge som ”fiskar energi” ur svaga vattenströmmar, omslagets blå bild. Tidskriften TIME rankade den som en av världens 50 bästa uppfinningar 2010. Magnus Landberg på Saab Aeronautics kom med idén. Det är en vidareutveckling av ett stort vindkraftprojekt där Saab land annat designade vindkraftbladen i kolfiber. Det halverar vikten och fungerar också i saltvatten.

Deep green ser ut som en undervattensdrake som vajar fram och åter i en lina. Det är en vinge, fäst i en vajer som är förankrad i havsbotten. Deep Green väntas producera den energi det tar att bygga den på bara tre veckor. I höst ska en prototyp i skala 1:10 sjösättas utanför Nordirlands kust.

 Thomas Bräck ovan, VD för Re8 Bioplastics AB visar gramulat av företagets biokompositmaterial. Företaget har utvecklat en processteknik som gör det möjligt att använda naturfirbrer i kombination med plast elller bioplast vid formsprutning eller extrudering. Produkten heter Cefibra och var i final i Tävlingen Miljöinnovation 2008.

Dagsljus på sladd, låter ju underbart, bild ovan. I januari presenterade Parans Solar Lighting sin tredje generation solbelysning.

Den gula konen på omslaget är en miljöplugg i rågummi som snabbt tätar läckage i slangar och kanaler vid brott och reparationer av entreprenadmaskiner. (U&K)

Du kan inte köpa tidningen i Pressbyrån, men varför inte pröva en prenumeration. Det kan Du beställa på  tidningens hemsida. Där kan du också läsa artiklarna ovan. http://www.uppfinnaren.com/

DETTA ÄR ETT FÖRBETALT INLÄGG.