SILC 1, EU-bidrag stöder innovativa åtgärder för att minska industrins koldioxidutsläpp. Pengarna kommer från handeln med utsläppsrätter. I denna utlysning med Deadline 11-08-30 får i hela EU bara tre projekt stöd med 950 000 €uro. Min bild på vägen genom sequoian i Tuaolumne Grove illustrerar att handeln med utsläppsrätter kan vara en väg mot en grönare framtid.

EU kan stöda industriledda projekt med 75 %. Stödet ska dock inte generera vins för deltagarna i projektet. Klicka här för mer information! 

SILC (Sustainable Industry Low Carbon) ska hjälpa sektorer minska växhusgasintensiteten i sina utsläpp för att förbli konkurrenskraftiga. Det är ett praktiskt industribaserat initiativ som ska identifiera, utveckla och sprida tekniska och icke tekniska innovationer. 

SILC 1 löper 2011-2013 och fokuserar åtgärder som kan genomföras inom 1-3 år som inte kräver demonstration som förberedelse för ett genomförande. SILC II löper sedan 2014-2020. Det väntas fokusera lösningar för tekniska genombrott som kräver demonstrationsåtgärder före tillämpning i full skala.  

Projekten ska genomföra konkreta åtgärder som minskar intensiteten i växthusgasförbrukningen. Detta beräknas som kvoten mellan summan av CO2 och NO2 utsläppen räknat per producerad enhet. SILC ska inte ge direkt stöd till enstaka anläggningar. Inte heller ska bidraget utveckla installationsspecifika åtgärder.  Ansökarna måste visa att föreslagna åtgärder i så stor utsträckning som möjligt gynnar många anläggningar eller intressenter.

SILC I projekt måste ha minst två partners som är baserade i EES-området. Minst en av dessa ska ha en anläggning som är med i utsläppsrättshandeln. Det är i allmänhet industriella anläggningar med större tillförd energi än 20 MW.  En genomgång av listan med exempel på sådana anläggningar antyder att detta avser mer råvaruförädling och halvfabrikat än konsumentprodukter.

Projekten ska starta i december 2011 och vara 12-24 månader långa. Utvärderingskriterierna är ungefär de vanliga för miljöprojekt.

Vill Du veta mer om andra EU-bidrag, så kolla www.eu-bidrag.org