EU-bidraget för Forskning och Utveckling får det fullständiga namnet: ”Horizon 2020 – the Framework Programme for Research and Innovation”. Det blir EU:s åtonde ramprogram för Forskning och Utveckling.

Jag har varit med i den svenska referensgruppen för miljö under fjärde, femte, sjätte och början av sjunde ramprogrammet. Det var intressant att försöka verka för bra svenska inspel i förhandlingarna om kommande program och utlysningar. Bilden av Bigstock-Science|Business är från Kommissionens information. Klicka här för mer information! 

EU valde programnamn precis som vi väljer månadens bästa miljönyhet. EU nominerade tre bra förslag och sen fick man webrösta. Det vinnande förslaget hade lämnats in av Marcela Endlova, en student från Tjeckien och Beata Zyngier, en lärare från Polen. Vinnare i webröstningen för hela EU fick inte ens tio gånger så många röster som vår bästa omröstning. Den vanns av Knycer.

Máire Geoghegan-Quinn är EU:s Kommissionär för Forskning och Utveckling. Hon framhöll att detta nya Ramprogram också ska innehålla motsvarigheten till nuvarande CIP, dvs Ramprogrammet för Konkurrenskraft och Innovation.