EU-bidraget Eco Innovation har haft informationsdag. Tillväxtverket ordnade den med egna inslag samt med inbjudna från EU- Kommissionen på länk och från enda svenska stödmottagaren EcoRub samt från en konsult. Klicka här för vidare information!
Konsulten berättade om upplägget för projektet ”ACE Advanced Pre-Commercialisation of Eco Rubber” . Nyckelbegrepp som måste tacklas i ansökan var:

1. ”Market replication and broad market uptake”
2. ”Proven and tested innovation”
3. ”Pre-commercialization phase”
4. ”Market barriers”

Det gäller alltså att definiera Market barriers för projektet. Det gör man i ansökan. Följande barriärer identifierades:
1. Europe lacks a market oriented value chain for value added eco rubber products.
2. Lack of user driven influence in the pre-commercialization phase for eco-rubber material.
3. The European production of raw material for eco-rubber is not market oriented.
4. Insufficient production capacity according to end user requirements.
5. Regulatory requirements related to standards and markings.
6. Lack of sales and market channels.

Åke Paulsson, EcoRub som tagit hem projektet redovisade sina erfarenheter efter ungefär ett år.:
1. Måste leja någon att skriva ansökan. Byråkraterna har ett särskilt språkbruk som man måste kunna. Vi har också lejt in kompetens för att åtminstone skriva rapporter och planering första gången.
2. Vi har haft nytta av bidraget för att vidimera fördelarna med vår teknik i samband med att vi sökt ägarkapital på börsen.
3. Vi har haft nytta av bidraget för att vidimera potentialen i projektet för att få bättre gehör och trovärdighet hos kunder.
4. Viktigt att projektet skapas så att det finns rörelsemån i det. DVS att om något oplanerat händer kan man stoppa in det i projektet. Vi arbetar just nu för högryck med ett spår som inte fanns i den ordinarie planeringen – golvbeläggning.
5. Gör en mall för hur olika kostnader ska bokföras. Regelverket är krångligt !
6. Problematiskt med bankgarantin för förskottet – gör stort ingrepp i bolagets kreditutrymme. Banken kan nämligen betrakta kreditgarantin som en given kredit.

Frederik Neuwahl, Project Officer EACI, European Commission Market Replication Eco-Innovation unit presenterade en kortversion av EU-Kommisionens informationspaket. Han började med att framhålla några nyckelbegrepp.
1. Life Cycle Thinking
2. Flexible – no partnerships required but
3. EU added value important
4. Leverage factor and replication crucial
5. Den övergripande principen ska vara: Good for business, good for the environment

Det är några förändringar i jämförelse med 2010 års call. Resurseffektivitet är en horisontell prioritet och Vatten är en ny prioritet. Han tog också upp den ökade betoningen på indikatorer som framgår av application package.

Indicator requirements (xls-sheet in Part C) delas in I tre grupper.
1. Improved environmental performance
▪ CO2 emissions
▪ Particulate matters
▪ Tons of waste diverted from landfills
2. Better use of natural resources
▪ Resource efficiency
▪ Reduced water consumption
▪ Energy from RES and energy efficiency
3. Economic Performance / Market Replication
▪ Market size in million Euros
▪ Number of start ups
▪ Leverage factor / expected revenues
▪ Patents

Indikatorerna ska vara SMART. “Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timebound”. Absolute and/or relative values, predicted for the project end and for 2 years after the project.

Länkar till mina krönikor ur Uppfinnaren & Konstruktören om Eco Innovation-programmet.

Nr. 2008:6 http://eu-bidrag.org/kronika-eee-for-att-sprida-miljoinnovationer

Nr. 2011:3 http://eu-bidrag.org/uk20116

Länk till EU-Kommissionens sida för progrqammet: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/index_en.htm