EU-bidrag ska EU Supportkontoret för hälsa hjälpa småföretag inom Life Science att hitta. Det gäller internationell offentlig finansiering av forskning, utveckling och innovation. Dessutom ska man informera om möjligheterna till finansiering från nationella offentliga finansiärer. Klicka här för mer om detta!

Supportkontoret ska stimulera deltagande i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Dessutom ska det stärka finansieringen av innovationsverksamheten hos svenska Life Science-företag. I det ingår även att hjälpa företagen att hitta lämpliga samarbetspartners både nationellt och internationellt och att tillvarata företagens intresse vid utveckling av EU:s ramprogram.

Supportkontoret innebär ett gratis stöd för företagen. Det har upphandlats för tre år.

–          Vi är mycket glada över att vinna denna upphandling med ett EU Supportkontor för alla svenska Life Science bolag. SwedenBIO är en naturlig plats för detta kontor. Vi har ett väl etablerat nätverk och god kontakt med den svenska Life Science-industrin. Vårt mål är att fler svenska bolag ska ta del av de kring 650 miljoner EUR som finns i FP7-budgeten för Hälsa bara i år, säger Johan Järte, vd SwedenBIO

SwedenBIO utnämner Funding Support Director Mary-Rose Hoja att driva och utveckla supportkontoret för finansieringsstöd för små och medelstora företag i Sverige. Mary-Rose Hoja, en välkänd auktoritet inom vetenskaplig kommunikation samt i att bygga affärsrelationer, kan med sin unika kompetens väsentligt bidra till att hjälpa life science bolag att söka och få offentliga medel.

Länk till vår krönika i Uppfinanren & Konstruktören om de svenska EU-supportkontoren för Häls och för Skog och Skogsindustri. http://eu-bidrag.org/ukronika20105