Festen påminner om gammalt LIFE-projekt. SNF bjuder pressen ut i skogen och se hur årets vitryggiga hackspettsungar trivs. Härligt med framgång för vitryggen.  I år har tre par häckat och sju ungar har – vad vi känner till– kommit på vingarna. Varje liten framgång i den långa kampen för vitryggen är en sann glädje. Bilden är av tagen av esten Rein Kuresoo och ingår i blind shooting’s fotostream på Flickr. Sånt vill vi se mer av i Sverige. 

Vitryggen är akut hotad i Sverige. Men den globala häckande populationen beräknas uppgå till 180.000 – 550.000 par och dess status bedöms av IUCN som livskraftig (wikipedia). Den är en symbolart för arbetet för hotad natur i Sverige och har varit föremål för mycket stora stödprogram i kanske 20 år i Sverige. Klicka här för mer information!

Ett av dessa var ett LIFE-natur-projekt som jag utvecklade idén för. Det hette ”White-backed woodpecker landscapes and new nature reserves”. Total budget på 3 146 600 €. EU betala hälften, medan Skogsvårdsstyrelser, Länsstyrelser och Naturvårdsverket fick ihop resten. Den satsningen pågick 17%-95 – 31/3 -99. Långt innan gjordes omfattande ideella insatser för vutryggen. Dessa var ofta(alltid) koordinerade av SNF.

Jag presenterade projektet på första LIFE week 1999. Skogsstyrelsens samarbete med markägare vann mycket uppskattning: LIFE week blev så bra att EU-Kommissionen sedan dess upprepar evenemanget årligen med namnet Green Week.

Det finns ljus i mörkret. På Nordens Ark, en stiftelse i Bohuslän som samarbetar med Naturskyddsföreningen och arbetar med att bevara utrotningshotade djur, häckar i år åtta vitryggspar! Årets utsläpp av ungar skulle innebära en fördubbling av den svenska stammen.

Årets pressresa går  14/7 till Färnebofjärdens nationalpark vid nedre Dalälven. Där kan vi se hur årets ungar från Nordens Ark trivs i skogen.

Vi har skrivit mycket om LIFE. Här kan Du kolla närmare om dett finansieringsinstrument för miljön: http://ecoinnovation.se/?s=LIFE

Mer om EU-bidrag på: http://eu-bidrag.org

Länk till SNF:s pressmeddelande: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/paaminnelse-pressinbjudan-babyboom-foer-hackspettsungar-660699?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=