EU-bidrag för Energi Forskning  Utveckling har utlysts. Men för dessa call är inga Topics särskilt avsedda för SMEs (Små- och medelstora företag) Några utlysningar som bör vara aktuella för företag är: 

-Energy Call – Part 1 – tvåstegsansökan med första Deadline 25/10
-Energy Call – Part 2 – ansökan med Deadline 8/3/12
-Smart Cities and Communities med Deadline 1/12
-”Energy-efficient Buildings” – 2012 – som vi har beskrivit kort i inlägget om miljöforskning 

Bilden är från Hampton Roads Partnership’ fotostream på Flikcr. Klicka här för mer information om utlysningarna! 

Energy Call – Part 1 – tvåstegsansökan med första Deadline 25/10. Då ska man leverera ca 10 sidor med vad man vill göra som underlag för Kommissionens bedömning om detta är ett tänkbart projekt. Callet innehåller inga särskilda avsättningar för SMEs. Utlysningen har delats in i Areas och Topics. Totalt finns 141 M€uro att söka. Exempel på intresanta Topics är: 

 • Reliable, costeffective, highly performing photovoltaics systems
 • Innovative wind conversion systems (10-20MW) for offshore applications
 • Hybridisation of concentrated solar power energy with other energy sources
 • Power generation in the low temperature range
 •  Biofuels from microalgae or macroalgae
 • Development and testing of advanced sustainable bio-based fuels for air transport
 • Research and development for medium temperature range solar collectors (100°-250°C)
 • Sizeable pilot tests for CO 2 geological storage
 • Impact of the quality of CO 2 behaviour on transport and storage
 • Integration of variable distributed resources in distribution networks
 • Enhancing electricity networks through use of distributed intelligence
 • Empowering smart customers to participate in active demand and energy system efficiency
 • Facilitating the deployment of safe stationary batteries
 • Support to the coordination of stakeholders activities in the field of Smart Grids
 • Next generation heat pump technologies

Energy Call – Part 2 – ansökan med Deadline 8/3/12 gäller stora projekt med en dominerande demonstrationskomponent. De har inga särskilda upplägg för SMEs för sina 81 M €uro i stöd.  Exempel på Topcis för företag är: 

 • Demonstration of smart multifunctional photovoltaic modules
 • Demonstration of Innovative designs to reduce fatigue loads and improve reliability of multi-MW turbines
 •  Demonstration of first ocean energy farms
 • Precommercial industrial scale demonstration plant on lignocellulosic ethanol
 • Pilot plant-scale demonstration of advanced post-combustion CO 2 capture processes with a view to integration in fossil fuel power plants
 • Pilot plant-scale demonstration and integration of emerging and new combustion technologies 

 Inom ramen för Energy Efficiency Med Call title: Smart Cities and Communities satsas 40 M€ på två Topics. En av dessa har en stor demonstrationskomponent: ”Large scale systems for urban area heating and/or cooling supply”. 

 Länk till vidare information från EU: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation Klicka där på Energy
 
Hör av Dig om Du vill veta mer: info (@) ecoinnovation.se eller tel. 070-2994762 .