Life+ är EU-bidraget för miljö som i år ger radikalt högre utbyte åt Sverige jämfört med förra året. Men redan förra året var utbytet mycket bra. Härligt! Ökningen är från 150 Mkr till nära 250 Mkr vid 9kr/€. Men till skillnad från förra året blir det inget stöd till projektansökningar från småföretag. Men småföretag är med i flera vinnande ansökningar.

Vi hjälpte en vinnande miljöansökan under svår tidspress. Jegrelius Institute for Applied Green Chemistry (logo ovan) får tillsammans med sina partners Karolinska Sjukhuset, Melitek, Wipak, Totax Plastics och Haemotronic 1 091 040 € från EU. Lena Stigh till vänster var Jegrelius inspirerande och systematiska motor i ansökningsarbetet.

Det första målet för projektet är att visa att offentliga vården och privata plasttillverkare kan samarbeta i att undanröja alla hinder för en PVC-fri blodpåse. Projektet ska också erbjuda ett material som tillverkarna kan använda för att ersätta PVC i andra tillbehör som har blodkontakt, så väl som i annan medicinsk utrustning. Jegrelius bilder inkl. den på chefen Erik Noaksson till höger. Läs mer om uppbyggnaden av projektet: http://ecoinnovation.se/eu-finansiering/eu-bidrag-lycka

Kommissionen fick in 748 ansökningar i september 2010. 183 projekt kommer att finansieras genom de tre huvudprogrammen: Life+ Natur och biologisk mångfald, Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning samt Life+ Information och kommunikation. Läs mer om bl.a. de svenska projekten genom att klicka här!

För Natur och biologisk mångfald fick 64 av 203 ansökningar stöd. Inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning fick 104 av 399 ansökningar stöd. De innebär en total investering på 286 miljoner euro, varav EU står för cirka 109 miljoner euro. För Life+ Information och kommunikation fick 15 av 155 projekt stöd.

Sverige tog sju projekt på totalt 27,5 miljoner euro. Fem projekt inom Life+ Miljöpolitik och miljöstyrning stimulerar innovativa miljölösningar. De delar på  14,4 miljoner euro. Förutom Jegrelius enligt ovan listas de nedan.

 SLIDE IN (Lunds universitet) ska visa hur växthusgaser och luftföroreningar kan minskas med en ny specialteknik för kollektivtrafik. Den demonstreras på en specialutrustad buss. Batterier kan laddas när bussen periodvis körs längs en kontaktledning.

Wastetofuel (Nordvästra Skånes Renhållnings AB) ska demonstrera en heltäckande metod där man använder deponigas för tillverkning av flytande biogas (LBG). Man använder en innovativ ”CO2-tvätteknik” som gör det möjligt att upptäcka, utvinna och omvandla deponigas till LBG utan förorening eller inverkan på körprestanda.

 HYPER BUS (Business Region Göteborg AB) ska demonstrera en fordonspark med innovativ kollektivtrafik (bussar). Den har ytterst låg energiförbrukning per passagerarkilometer som minskar utsläppen från kollektivtrafiken. Man använder hybridbussar med en nyutvecklad plugin-teknik som gör att de flesta stadsbussarna kan drivas med el.

 HYDROFLUSS (SAKAB AB) ska omvandla farligt avfall i form av filterkakor till en värdefull och användbar råvara. Stålverk kan genom denna metod ersätta upp till 50 % av sin flusspatförbrukning (flusspat är en råvara som idag utvinns i och transporteras från Kina) med återvunnet material.