Miljöinnovationen EcoRub utvecklas vidare för golv. Två härliga nyheter på en gång. Först en patentansökan för att att laminera EcoRubs material på golvbeläggning av vulkat gummi. Sedan ett sekretessavtal som förspel till samarbete med golvtillverkaren Tarkett. Klicka här för mer information!

Patentansökan är för en metod som kan ge stora kostnadsminskningar vid tillverkning av gummigolv. Dessutom ökar anvädningen av återvunnet material markant. EcoRub för samtal med en tillverkare av gummigolv som är intresserade av teknologin. Det går inte idag beräkna om och när patentansökan kan bli ett verksamt patent.

EcoRub AB har tecknat ett sekretessavtal med golvföretaget Tarketts utvecklingsavdelning i Luxemburg. Samtidigt har en överenskommelse gjorts om hur det fortsatta gemensamma utvecklingsarbetet ska genomföras.

Tarkett vill bli världsledande inom golvbeläggningar och sportgolv. Man säljer mer än 1,2 miljoner kvadratmeter golvbeläggning per dag och har 8 800 anställda. Bolagets stora marknader är Europa, Nordamerika och Östeuropa med cirka en tredjedel av försälj­ningen vardera.  Man har 30 tillverkningsenheter och en omsättning på 1,9 miljarder euro per år.

Tarketts har sin stora forsknings- och utvecklingsanläggning i Luxemburg där man har en pilotskalefabrik för att testa och utveckla nya tekniska lösningar. Bolaget är mycket fokuserat på miljöfrågor och är det första företag som förbundit sig att tillämpa den franska ”Cradle to Cradle” -strategin med syfte att allt material ska återbrukas.

”Detta kommer att bli mycket spännande. Samarbetet kommer också att omfatta den design som Apocalypsolabotek vann Wall Paper Award för 2010 för bästa recycling design. Tarkett har en uttalad miljöstrategi och det känns mycket bra att få samarbeta med dem. Naturligtvis hoppas jag mycket på detta för EcoRubs del och för miljöns del”, säger Åke Paulsson, vd för EcoRub.

Representanter för Enterprise Europe Network (EEN) i Sverige och i Luxemburg hjälper till att utveckla samarbetet. Organisationen ligger direkt under EU-kommissionen och i Sverige finansieras den huvudsakligen av Tillväxtverket.

Enterprise Europe Network är säkert den mest allmänkunniga gratis rådgivning och hjälp till EU-samarbete som finns i Sverige. En nyckelfaktor i EcoRubs utveckling är ett projet med stöd av EU:s Eco Innovation-program. Vi fick i uppdrag att presentera detta för EEN:s koordinatorer i resp. region. Vår presentation är här: http://www.slideshare.net/evolveu/eu-fr-miljinnovatrer

Våra tidigare inlägg om EcoRub: http://ecoinnovation.se/?s=ecorub