SwedenBIO förstärker supportkontoret för EU-bidrag inom ramen för FP7. Kontoret får därmed möjlighet att utveckla de två inriktningarna som verksamheten är upplagd kring, nämligen ökad kännedom om EU-bidragen samt mer handgriplig hjälp för sökande bolag. Klicka för mer info:

SwedenBIO fick i maj 2011 förnyat förtroende av Vinnova att under ytterligare tre år driva EU Support Offfice för att hjälpa små och medelstora LifeScience-bolag i ansökningsprocessen. Målet är att öka antalet ansökningar samt att öka antalet beviljade bidrag.

–          Genom att separera delområdena och få en resursförstärkning, uppnår vi en mer effektiv organisation som leder till att vi ökar förutsättningarna för LifeScience-företagens framgång, säger Johan Järte, VD SwedenBIO.

SwedenBIO är mötesplatsen för Life Science-industrin i Sverige, grundad av industrin för industrin. Vi främjar allt från forskning och kliniska prövningar, till finansiering och patentfrågor och slutligen till tillverkning och utveckling av produkter baserad på biologisk forskning. Opinionsbildning, kompetensutveckling, medlemsservice och erfarenhetsutbyte är några av våra verksamhetsområden.  Vi driver också EU Support Office som stöttar företag att söka och få regional, nationell och internationell finansiering.