Denna artikel om EU-bidrag behandlar först pengar till Tryckt elektronik och sedan att VINNOVA ordnar möte om möjligheter till EU-stöd till FoU den 29 november på Arlanda. 

En ny EU-bidrags utlysning inom tryckt elektronik OLAE+ (Organic Large Area Electronics) har kommit. OLAE + är en utlysning för forskningssamarbete inom ramen för Europeiska kommissionens ERA-NET plus. VINNOVA delfinansierar det svenska deltagandet. Utlysningen sker i två steg. Sista ansökningsdag för ett första projektförslag är den 31 januari, 2012. De projektförslag som går vidare efter utvärderingen får lämna in ett fullständigt projektförslag senast den 31 maj, 2012. Klicka här för mer om en bra chnas för Dig som jobbar med tryckt elektronik.

Den totala budgeten för utlysningen är 18 miljoner €.  Den gäller deltagare från Österrike, Katalonien, Flandern, Tyskland, Israel, Polen, Storbritannien och Sverige. I Sverige kommer VINNOVA att finansiera de utvalda svenska partner som deltar med 600 000 euro och EU-kommissionen bidrar med 295 000 euro totalt. Svenska partners kan vara företag, forsknings- eller vissa utbildningsorganisationer. Minst en projektdeltagare måste vara svensk.

I och med att minst en projektdeltagare måste vara svensk och det rör sig om ett två-stegsförfarande är det jämförelsevis goda chanser att få tillskottsfinansiering för den som forskar/utvecklar tryckt elektronik. 

Mer information om utlysningen hittar du på VINNOVAS webbplats: http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Nyheter/2011/111003-Ny-EU-utlysning-inom-tryckt-elektronik—OLAE/ OLAEs hemsida: http://www.olaeplus.eu/

VINNOVA ordnar möte om möjligheter till EU-stöd till FoU den 29 november på Arlanda. Målgruppen är forsknings- och/eller utvecklingschef i ett företag och som vill få en kortfattad uppdatering om FP7.

Programmet börjar med mingellunch halv tolv och slutar vid tretiden. Det behandlar:

  1. Möjligheter för svenska företag i FP7 och kommande program
  2. ICT I Horizon 2020, dvs nästa ramprogram
  3. VOLVO, LKAB samt Tobii delar med sig av erfarenheter från EU-projekt
  4. Paneldiskussion. Vad behövs för att svenska företag ska kunna ta del av de möjligheter som finns för forskningsfinansiering inom EU?

Vidare information: http://www.vinnova.se/sv/Press/Kalendarium/2011/111129-Vilken-nytta-har-foretag-av-att-medverka-i-FoU-projekt-inom-EU/