EU-bidragen LIFE+, Eco Innovation och Intelligent Energi fokuserar genomförande av nya miljölösningar när forskningen är färdig. Nu är det dags eller hög tid att börja planera för nästa års EU-pengar. Vi kan hjälpa Dig. Vår bild är från restaurering av askinslaget i Riserva Naturale de lo Zingaro på Sicilien. Siciliens askskogar är nästan helt utslagna efter stor export i gångna sekel.

Ju mindre och svagare organisation Du jobbar för, desto tidigare måste Du börja. Flera andra program går att använda för nya miljölösningar, tex. Landsbygdsprogrammet, Regionalfonden och Interreg. Men de tre första  fokuserar särkilt nya miljölösningar.

God marginal för att göra en ansökan har man normalt om man börjar 6 månader före deadline. 

För LIFE+ var deadline i fjol var 18/7 till nationell myndighet och 9/9 till Bryssel. Det finns ännu ingen officiell information om nästa års deadlines. Jag har skäl att tro det blir tidigare i år. Intresserade kunder och blivande kunder kan ringa mig för min bedöming av läget. http://eu-bidrag.org/lifeexempel Klicka här för information om de andra programmen!

För Eco Innovation var fjolårets deadline 8/9. EU:s infodag var 28/4 och utlysningen 27/4. Jag har ännu inga indikationer om förändringar nästa år. Men Det är bra att redan nu sätta sig in i förutsättningarna. Länk till fjolårets krönika i Uppfinnaren & Konstruktören: http://eu-bidrag.org/uk20116

Intelligent Energy gäller i princip spridning av Best Practice för  energisparande och även för viss miljövänlig produktion. Nästa års infodag på EU-nivå är 24/1. Det är ungefär vid samma tid som i år. Troligen blir då deadline nästa år i mitten av maj då den i år var 12/5. Länk till slides från EU-Kommissionens infodag i Bryssel förra året: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/infodays_en.htm