EU-bidrag: Intelligent energy webcastade sin informationsdag 24/1. Till projekt ska det gå 72 M€. Normalt ska det vara deltagare från minst tre länder i dessa projekt. Det blir en del förändingar i förhållande till föregående år.

Främjande- och spridningsprojekt kan sökas inom de fyra delområden. Mest pengar går till Integrerade initiativ: 32,5 M€. Energieffektivisering får 15 M€ medan energianvändning i transporter får 12,5 M€ och Förnyelsebara energikällor får 12 M €.

Intelligent Energy är inriktat på icke vinstdrivande verksamhet. Det är ett program för ”mjuka frågor” med projekt inom vissa områden och teman. Projekt kan få upp till 75 % stöd. Just nu pågår en utlysning till 8:e maj i år. Utvärderingen av ansökningarna ska vara klar i november och projket kan starta i mars/april 2013.  Klicka här för vidare information om detta EU-bidrag!

Arbetsprogrammet innehåller riktlinjer för vilka områden som prioriteras. Där framgår också regler för finansiering av projekt, villkor för ansökningar, kriterier för utvärdering av projekt och formella krav vid inlämnande av projektförslag.

Målen för Intelligent Energi är att bidra till en säker, hållbar och konkurrenskraftigt prissatt energi för Europa genom att främja:

  • Effektivare energianvändning och energibesparing (SAVE), med specifika åtgärder inom industri och byggnader samt för energiförbrukande produkter
  • Nya och förnybara energikällor (ALTENER), med en diversifiering av energikällor och stöd till integration av nya och förnybara energikällor
  • Effektivare energianvändning och nya och förnybara drivmedel i transporter (STEER)
  • Integrerade initiativ där energieffektivitet och förnybara energikällor integreras och sammanförs i flera samhällssektorer och/eller nya instrument, verktyg och aktörer finns med i en och samma åtgärd.

Vissa organisationer samt små- och medelstora företag kan få planeringsbidrag från Energimyndigheten. Sökande som ska vara partner kan få  max 50 000 kr men den som ska leda projektet kan få 75000 kr. Det är en förbättring från förra året. Länk till Energimyndighetens sida om Intelligent Energi: http://www.energimyndigheten.se/iee 

Länk till informationsdag för Intelligent Energy 2012: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/events/2012/european-info-day_en.htm