Energimyndigheten ordnade en bra informationseftermiddag om EU-bidraget Intelligent Energy Europe (IEE) den 14:e februari i Stockholm.

Vi illustrerar med bild på del av väggen med Green Building diplom hos Fastighets AB Brostaden, en dotter till börsnoterade Castellum AB. Fastighetsägarna var med i ett IEE-projekt för Green Building-certifiering. Brostaden AB blev mest framgångsrika organisation i projektet. Marknadschefen Anders Hallquist berättar att detta var en lönsam certifiering. Det gällde att energieffektivisera 25 % och erforderliga åtgärder betalade sig bra. 

På IEE-dagen hade myndigheten besök av Emilio Font de Mora från EACI, den EU-myndighet som handlägger Intelligent Energi mfl. EU-program. Övriga presentationer höll också god klass. Klicka här för mer information och länkar!

Emilio sade att årets ansökningar ger projekt som kan börja i mars-april 2013. Han berättade också att det finns hjälp att söka partners. I första hand är det National Contact Points för programmet, i Sverige Lisa Lundmark hos Energimyndigheten. 

Energieffektvisering är i fokus för EU:s politik. Det berättade Kristina Holmgren, Näringsdepartementet. Konkret satsar man nu på att nå EU:s 2020 mål. Men dessa ambitioner är för låga. Därför förhandlar länderna nu om Energy Roadmap 2050 som ska ge ett starkt bidrag till att uppnå klimatmålen.    

Länk till vår artikel om EU-Kommissionens informationsdag: http://ecoinnovation.se/eu-finansiering/eu-bidrag-intelligent-energy-120124

Länk till sajt med presentationer från Energimyndighetens informationsdag:

http://energimyndigheten.se/sv/Internationellt/Internationellt-energisamarbete–/Energifragan-inom-EU/EU-program-for-energi–/Intelligent-energi—Europa-2-IEE2-/Informationsdagarna-2012/

Länk till EU:s sajt för Intelligent Energy Europe: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/index_en.htm