ERA-NET Bioenergy erbjuder pengar till forskning & utveckling om innovativ biogasproduktion och hållbara energigrödor. Det är ett samarbete mellan forskningsfinansiärer från Sverige, Tyskland, Irland, Polen och Storbritannien.

Projektförslag ska ha med deltagare från minst tre av de deltagande länderna. Projekten ska ge gemensamma marknadsorienterade satsningar på forskning och utveckling. Det ska inkludera industrier och forskare.

Jag illustrerar med vår bild av väderkvarn för saltutvinning från Trapani på Sicilien.

Utlysningen sker i ett tvåstegsförfarande. Att göra en skiss till ett projekt är en begränsad arbetsinsats. Skisser ska vara inlämnade senast 11 maj till det centrala utlysningssekretariatet. De bästa skisserna får sedan inkomma med fullständiga ansökningar.

Kontaktperson i Sverige: Åsa Karlsson, tel. 016-544 2342, asa.karlsson@energimyndigheten.se