EU-bidraget LIFE har gjort stor miljönytta. Årets utlysning har inte kommit än. Men nu planerar EU för nästa programperiod 2014 – 2020. Jag deltog i Miljödepartementets samrådsmöte i februari om kommande program.

EU-Kommissionen har lagt ett förslag som radikalt skulle minska möjligheterna till stor miljönytta genom LIFE-programmet. Tillsammans var vi ett trettiotal personer. Jag såg ingen som var glad åt EU-Kommissionens förslag.

Fokus verkar vara genomförande och kontroll av EU:s miljölagstiftning. Det är en sorglig försämring av miljöarbetet. Medlemsländerna har ändå skyldighet att göra detta. Min bild visar demosntrationsområden och samarbetsländer för de LIFE-projekt jag varit med att bygga upp för Skogsstyrelsen. Klicka här för mera!

Nu påstår EU-Kommissionen visserligen att miljöinnovationer ska stödjas genom HORIZON, EU:s kommande ramprogram för Forskning & Utveckling. Det blir sannolikt något helt annat och mycket sämre. En avgörande skillnad att Generaldirektoratet (DG) Miljö inte har huvudansvaret för programmet utan DG för EUFoU.

Det nya LIFE föreslås delas i två delprogram, KLIMAT med 30 % av budget och MILJÖ MED 70 % av budget. Miljödelen delas som tidigare i Miljö och Natur, men Natur ska nu heta Biologisk mångfald.

En stor nyhet är att EU-Kommissionen vill utveckla mot mycket stora integrerade projekt. Dessa ska fokusera att genomföra en del av miljöpolitiken i ett geografiskt område. Det kan gälla tex. klimat, luft, vatten, avfall eller natur.  Dessa projekt ska bla. katalysera medel ur andra EU-fonder. 

Integrerade projekt kan låta positivt. Men de blir för stora. EU Forskarna är mycket mer vana vid arbete i projekt, men inte heller för dem har det blivit någon succe. Så mycket arbete går åt till projektintern samordning och organisation.

Jag har försökt dra mitt strå till stacken genom att bjuda på skriftliga genomarbetade synpunkter som jag hoppas departementet använder. Men det går ju inte  att få veta vad departementet utnyttjar av dessa tankar. 

Danmark är Ordförandeland första halvåret och har ambitionen att förhandla klart under sin period. Därefter följer ett år med mindre miljöintresserade Ordförandeländer  för EU. Vi kan bara hoppas på det bästa.