EU-bidraget LIFE+ för miljön har utlyst 2012 års call! Klicka för mer information! LIFE+ är det EU-bidrag som är direkt inriktat på miljön. Det innehålller särskilda möjligheter för demonstrationer av innovativa miljölösningar. Bidraget uppgår till högst 50 % av godkända kostnader.

LIFE-projekt är min främsta specialitet då jag varit med och byggt upp 12 sådana projekt. Hör av Dig om Du vill ha hjälp med LIFE+ i år till epost: erik (at) ecoinnovation.se . Projekt för innovationer kan få miljoner €uro i stöd.

För LIFE+ gäller samma som för alla andra EU-bidrag att Du får bara bidrag om Du hjälper till att genomföra EU:s politik. Även om jag anger huvudmål nedan så måste man bedöma om det Du vill göra inom detta område faller inom ramen för EU:s politik.

En viktig förändringar är att ansökningar ska sändas in endast med hjälp av webbverktyget ”eProposal”. De ska nå Naturvårdsverket som är den nationella myndigheten i Sverige senast den 26/9. Denna skickar sedan vidare senast 2/10.  Detta gör att vi får lite mer tid än förra året för att skapa vinnadne ansökningar.

Det totala stödet till årets ansökningar blir högst 276 710 000 €uro. Minst hälften ska liksom tidigare gå till Natur och Biologisk mångfald. Det gäller genomförandet av Natura 2000 och utveckling av arbetet för att nå målen för konventionen om biologisk mångfald. 

För huvudmålet innovation ska projekt bidra till att utveckla och påvisa innovativa strategiska synsätt, teknologier, metoder och instrument för att stödja genomförandet av handlingsplanen för miljöteknik (ETAP).

Andra huvudmål för projekt kan vara ännu bättre för att främja utvecklingen av enskilda innovationer. De är Klimatförändring, Vatten,  Luft, Mark, Tätortsmiljö, Buller,  Kemikalier, Miljö och hälsa,  Naturresurser och avfall. 

Till svenska projekt ska gå minst 9 143 758 €uro. Men med bra svenska ansökningar brukar det bli mer pengar till Sverige.

Vill Du veta mer om LIFE och innovationer så kolla följande länkar:

Ett av de projekt jag har stött: Med kunders €uro över Dödens dal: http://eu-bidrag.org/life0307

Succeutbyte för Sverige på 2010 års ansökningar: http://ecoinnovation.se/miljoinnovationer/life-eu-bidrag-0811

Ring mig, Erik Sandström om Du vill veta mer och behöver hjälp, tel (0)70 – 2994762