EU-bidrag beskrivs i ny guide från EU-Kommissionen. Syftet är att underlätta för de intresserade att hitta rätt väg till EU-bidrag för innovation och forskning. Klicka här för mer information och länk till guiden på engelska!

För vart och ett av de de olika programmen presenteras en checklista så att en intresserad kan kolla om det överhuvudtaget skulle kunna vara lönsamt att kolla det programmet. 

De program som beskrivs är bland annat:

 1. Ramprogrammet för Forskning & Utveckling
 2. Ramprogrammet för Konkurrenskraft och Innovation
 3. Strukturfonder och sammanhållningspolitik
 4. Landsbygdsutvecklingsprogrammet
 5. Fiskeriprogrammet
 6. Programmet för livslångt lärande
 7. Miljöprogrammet LIFE+

Checklistan presenteras i form av frågor som ibland specificeras:

 1. Kan Du accepteras som sökande till ett givet program?
 2. Passar det arbete med forskning, innovation eller utveckling av företag Du vill göra för programmet?
 3. Passar tidshorisonten och ledtiderna Dina behov?
 4. Vad kan Du få stöd till?
 5. Passar Ditt planerade partnerskap i programmet?
 6. Kan Programmet stödja verksamhet där Du arbetar?

Här kan Du själv kolla checklistan:

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/practical-guide-rev3_en.pdf