Miljöinnovationen EcoRub har lämnat halvtidsrapport EU-bidrags  projektet ACE. Det är riktigt glädjande att ett så litet företag klarar av att driva projektet. 

Ecorub är ensamt i EU om en teknik för att skapa ett hybridmaterial så man kan materialåtervinna gummi. Företaget delfinansieras av EU – Eco-Innovation – projektet ACE. Det ger 50% av marknadsintroduktionskostnader under 3 år.

EU:s Eco Innovation-program är mycket bra för miljöinnovationer. Här utvecklar jag det vidare: http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/kronika-eee-for-att-sprida-miljoinnovationer

Det finns bidrag till del av ansökningsarbetet. Hör av Dig om Du vill ha hjälp till info(at)ecoinnovation.se. Klicka här för mer information! Projektets mål är: ”The creating of Europe´s first value chain of recycled rubber from end-of-life tyres to high quality rubber & plastic end products brings the beginning of a solution for the recycling of tires in Europe.”

I halvtid har 30 % av resurserna gått åt. Målet i halvtid var att identifiera möjliga applikationer och marknader. Nu har EcoRub så många uppslag att det bara är några av dem som kan bearbetas. Men dessa har alla betydande marknadspotential.

Som i nästan alla projekt uppstår problem med partners. Den tyska partnern – KIT – ligger efter sin tidplan efteren arbetsplatsolycka. Den slovenska partnern, ett bilunderleverantörskluster, har ändrat strategi för att få bättre kontakt med bilindustrin. Nu får de hjälp av ETRA (European Tyre Recyclers Association) för detta.
 
ETRA ska också hjälpa ACE-projektet att nå bilindustrins utvecklingsavdelningar. ETRA bjuder in dessa till utvecklingssamtal kring möjligheterna att återanvända bildäcksgummi till andra detaljer i bilar.

EcoRub har ännu inte tillverkningskapacitet för att kunna tillgodose den väntade efterfrågan. Företaget söker intensivt finansiering för detta och hoppas därigenom komma ikapp med planerna enligt EU-projektet.

EcoRub arbetar också med Enterprise Europe Network för att hitta samarbetspartners och säkra affärsrelationer. Läs mer om det i ”Hitta samarbeten Gratis i EU” http://evolveu.bloggsida.se/eu-bidrag/uk20106

I fortsättningen ska projektet ska fokusera marknadskontakter och affärer. Det kommer att krävas nyanställningar för att klara det.

Kanske Eco Innovation-programmet är något för Dig. Hör av Dig om du vill ha hjälp till Erik Sandström, VD för Eco Innovation AB, tel (0)70  –  2994762.