Miljö var i fokus på Aktiedagen i Jönköping 14/3. Åtta företag presenterades med direkt fokus på miljö. Därutöver deltog sju företag med utvidgat miljöperspektiv. Kraften i dessa innovativa företags arbete för miljö är svår att överskatta. De borde alla kunna utnyttja vår specialitet: EU bidrag för miljön, se vidare LÄNK .

Fartsänkare för miljö

Med ett mobilt fartkontroll system sänker Sensys bilarnas fart för miljö. Foto: Sensys Gatso

Det talas mycket om offentliga medel för anpassning till miljö. Men låt oss drömma att dessa innovationers miljöpotential realiseras fullt ut. Sensys system kan vid noggrann tillämpning få bort det mesta av CO2 utsläpp från fordon som kör för fort och få bort mycket trafikbuller ur städerna. Hybricon kan göra all stadsbusstrafik tyst och utan direkta CO2-utsläpp. Peckas naturodlingar kan göra så vi får godare tomater och slipper flyga dem från Sydeuropa. XMReality effektiviserar service och miljöexperters arbete och minskar resandet. Absolicon kan ge högre effekt åt solfångare och därmed snabbare göra dem lönsamma. Compare-IT och Plejd minskar elförbrukningen i hus. Mantex effektiviserar utnyttjandet av biomassa så det blir mer konkurrenskraftigt i förhållande till material som skadar miljö. Det skulle vara spännande att se en beräkning av miljövärdet av dessa företags arbete.

Sensys Gatso Group för miljö

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för nationer, städer och åkeriägare. Det är både rätt och fel. I Sverige är Sensys mest känt för trafikkameror. Dessa hittar vi längs landsvägar. Men i och med förvärvet av holländska Gatso Group har utbudet förstärkts med miljö i fokus både för dödande luftpartiklar i städer och för att sänka farten där det behövs.

Sensys Gatso är inriktat på att förbättra stadslivet. Dynamiska lösningar för enklare, säkrare, hälsosammare rörlighet och innovationer för framtiden ska ordna det. Med avancerad trafikteknik går det mäta allt man behöver veta om trafiken. Människor tar skada av decibel och partiklar medan CO2-utsläpp kan radikalt förändra villkoren för livet på planeten. Med Sensys Gatsos mätningar och kontrollmetoder minskar dessa skador. Sensys Gatso informerade på aktiedagen utan att be om pengar.

Hybricon Bus System för miljö med ultrasnabb laddning av elbussar

Hybricons ultrasnabbladdare för elbuss är en starkt konkurrensfördel för miljö

Hybricon erbjuder Ultrasnabbladdning® som gör att elbussar för miljö kan få hög andel driftstid. FOTO: Hybricon

Hybricon Bus System:s affärsidé är att utveckla, sälja och leverera kollektivtransportsystem med Ultrafast charging® elbussar. Hybricons elbussar revolutionerar eldriven kollektivtrafik genom att kunna köra 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Laddsystemet på bilden är nyckeln i detta system för miljö. 

Hybricons marknad förändras. Det finns stor konkurrens på busslösningar och kollektivtrafiksystem. Men många stora aktörer har inte ställt om sitt erbjudande till ett miljövänligare alternativ. När marknaden skiftar mot eldrivet finns en stor möjlighet för mindre bolag att ta marknadsandelar och även bli marknadsledande inom dessa specifika segment.

Hybricon är noterat på Aktietorget och gör nu en företrädesemission. Motivet är att säkra det röreselkapital som krävs för att konkurrera på den tuffa marknaden. Bolaget tillförs vid fullteckning över 35 miljoner kronor, före emissionskostnader.

Teckningstid:15 mars – 31 mars 2017
Tomat och Regnbågslax för miljö tas tram i Peckas naturodlingar

Tomater för miljö, en huvudprodukt för Peckas Naturodlingar (FOTO).

Peckas Naturodlingar – för miljö med kretsloppsodling

Peckas Naturodlingar odlar fisk och tomater i en kretsloppsodling där fisken ger näring till växterna och växterna renar vattnet. Affärsidén är att tillgodose den växande marknaden med närproducerade och högkvalitativa grönsaker och fisk. En orsak till att tomater smakar mindre vintertid är ofta att de måste kylas ner för transporter. Det slipper man om transportsträckan är kort. Därför bör Peckas tomater smaka godare än de vanliga i livsmedelsbutiken.

Bolagets styrelse ansöker om notering på Nordic Growth Market MTF. Ansökan är inlämnad och listning kommer att ske under förutsättning att ansökan beviljas. Bolaget gör en nyemission för att ta in högst 12 500 000 kronor. Teckningstiden slutar 12 april 2017.

Peckas naturodlingar börjar i nya växthus i Härnösand hösten 2017. Kapitalet skall användas till att genomföra projektering av nya etableringar, samt till att öka rörelsekapitalet och ge bolaget ytterligare stabilitet.

XMReality för miljö

Miljö hjälp med XMReality

XMReality – Fjärrhjälp för miljö och miljöarbete FOTO: XMReality

XMReality är marknadsledare inom Remote Guidance och revolutionerar kunskapsdelning genom Augmented Reality med positivt resultat för miljön. Företagets programvara stödjer olika enheter som kan kombineras för att förenkla och effektivisera arbete. Om en person ska vägleda (guide) eller vägledas (följare) kan den behöva allt från sina vanliga mobiltelefoner till smarta glasögon och guidestationer.

Den fördel som servicegivaren först märker är lägre resekostnader. Men mycket mer betydelsefullt är att uppdragsgivaren får snabbare hjälp. I ett inledningsskede fokuserar man processindustrier där stillestånd pga en serviceteknikers resa till paltsen kan vara oerhört dyrt.

XMReality ansökt om notering på börsen Nasdaq First North och genomför i samband med noteringen en nyemission. Erbjudandet riktas till allmänheten och till institutionella investerare i Sverige. Prospekt för nyemissionen registrerades och godkändes den 15 mars av Finansinspektionen. Teckningsperiod är 16 mars till 4 april 2017.

Absolicon koncentrerar solens strålar för miljö

Del av ett fält med Absolicons solkoncentratorer för miljö

Absolicon koncentrerar solfångare för miljö

Absolicon ska vara en världsledande leverantör av koncentrerade solfångare. Genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem som genererar förnyelsebar energi i olika former bidrar vi till att lösa världens energiproblem. Absolicon har lång erfarenhet inom koncentrerad solenergi.  Marknaden uppskattas till 5000 miljarder kronor i investeringar till år 2050 med mycket snabb tillväxt de första decennierna.

Bolagets strategi är att tillsammans med kunder bygga pilotanläggningar som visar hur de kan minska sina energikostnader med solenergi.  Parallellt med detta utvecklar Absolicon en produktionslina som radikalt minskar tillverkningskostnaderna. På sikt krävs partnerskap som kan skala upp produktionen och nå fram till kunderna.

Absolicon gör en företrädesemission för att resa 30,9 miljoner kronor. Den ska användas för att uppföra en produktionslina för den nya solfångaren T160 i Härnösand, ett långsiktigt försäljningsarbete, samt för projekt syftande till att ytterligare höja verkningsgraden hos produkterna och sänka produktionskostnaderna. Handel med teckningsrätter pågår från och med den 27 mars till och med den 12 april 2017.

Absolicon drivs av det entusiasmerande energiknippet Joakim Byström. Vi skrev först om företaget och honom i Uppfinnaren & Konstruktören nr 5 2008. LÄNK

Comapre-IT app för miljön

Compare-IT har nya enklare system som är billigare att installera för miljö i smarta hus. FOTO: Compare-IT

Compare-IT styr huset för miljö

Compare-IT utvecklar lösningar för smarta hem och belysningsstyrning med fokus på enkelhet och kundnytta. Visionen är att alla hus skall vara smarta för god miljö.

Bolaget har utvecklat trådbundna färdigpaketerade styrsystem för smarta hus och kommersiella fastigheter. Det sänker installationskostnaderna väsentligt relativt andra traditionella alternativ som kräver omfattande kunskaper hos installatören och tidskrävande programmering för att driftsätta ett styrsystem.

Kundgrupper är elinstallatörer, byggbolag både för lägenheter och kommersiella fastigheter samt husbyggare. Kunder idag är bla LB-Hus och Myresjöhus. Bolaget har mer än 100 installerade system på marknaden och står inför en expansionsfas med fokus på smarta hem.

Bolagets nya produktserie Home Line™ öppnar upp en helt ny möjlighet att leverera smarta funktioner inte bara till villor utan även till radhus och lägenheter. Compare-IT står inför en kommersiellt expansiv fas och behöver mer resurser framförallt inom marknadsföring och försäljning och vidareutveckling av funktionalitet i bolagets produkter. Därför ska bolaget nu göra en publik spridningsemission på cirka 10 MSEK och därefter ansöka om notering av Bolagets aktier på AktieTorget.

Log Scanner är en av flera Mantex produkter för miljö och ekonomi

Mantex mäter biologiska material så att produtionsprocesser kan optimeras för miljö och ekonomi. FOTO Mantex

Mantex mäter för miljö

Mantex har en unik mätteknik för biomaterialindustrin som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar biomaterials karakteristik. Efter mätning kan bearbetningsprocesserna optimeras. Mätningarna görs med s.k. dubbelröntgenteknik. Det ger möjlighet att spara råvaror eller insatsvaror i industriella processer.

Den första industriella produkten var en log-scanner, se bild som mäter vikt, volym, diameter och densitet samt upptäcker sten och metall i träet. Därmed undviks också dyra driftstopp. Företagets BioFuel analyzer mäter energiinnehåll, vattenhalt och askinnehåll och ger så möjlighet att optimera bearbetning för miljö och ekonomi.

Vår första information om Mantex var 13/8 2008 då STING tilldelade MANTEX Cleantech of the Year Award. LÄNK.

Mantex aktie ska noteras på First North-listan och väntas gå att köpa från 20/4.

Plejd för miljö

Plejd styr belysning i ett hus med app för miljö

Plejd styr belysning i ett hus trådlöst med app för miljö. FOTO: Plejd

Plejd är ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysning och hemautomation. Bolaget vitaliserar belysningsmarknaden genom att ligga i framkant i den teknikutveckling som populärt brukar kallas för Internet of Things. Under 2016 lanserar Plejd en ny produktserie inom smart belysning som ger elektriker och konsumenter en väsentligt bättre flexibilitet och användarupplevelse än dagens traditionella produkter.

Plejd är noterat på Aktietorget. Bolaget genomför en företrädesemission. Om emissionen fulltecknas ger det cirka 17 MSEK före emissionskostnader. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier utan företräde. Därutöver genomförs en riktad emission på cirka 6,5 MSEK. Emissionerna ska främst gå till  att utveckla nya produkter under året, rörelsekapital för att finansiera snabb inom affärsområdet för smart belysning, en satsning inom affärsområdet för OEM-affärer inom smarta armaturer samt att undersöka möjligheterna att expandera till övriga Norden.