Ekologisk mat från Child Food Factory AB

Med ekologiskt hållbar barnmat genom frysta smakportioner , vill ChildFoodFactory AB ta sig an världens burkmatsjättar. Ett viktigt mål är att förändra synen på barns mat. Nu har  lanseringen av Min Barnmat kommit gång i svenska storstäder.   Ekologisk mat för barn:...