Stoppar slangbrotten som oljar naturen

En droppe olja i skogen förstör mängder av vatten.  Och förresten gäller det överallt utomhus när den inte tas om hand direkt. Oljan kommer främst ut i samband med slangbrott på arbetsmaskiner. Men det finns en patenterad miljölösning som radikalt kan minska...