Miljöförpackning åt livsmedel från Cellcomb

Cellcombs nya livsmedels- förpackning FoodPad är en miljöinnovation. Paper Province har hjälpt Cellcomb få 160 000 kronor från Tillväxtverket för att kvalitetssäkra produktionen av den nya produkten. Cellcomb satsar själva lika mycket. Cellcombs bild visar labbarbete,...