Svenska miljöinnovationer prisas av EU

Genom EU:s LIFE-program har mer än 480 projekt med industriell eller affärsmässig inriktning fått stöd. En betydande del utgörs av miljöinnovationer. EU-Kommissionen presenterar ett urval av nitton lyckade projekt i en ny skrift. Som svenskar får vi vara malliga, då...