Sågspån i skallen ger miljöinnovation

Sågspån i skallen ger miljöinnovation från Ingvar Ingrids AB. 😉 Härligt! Energiförbrukningen för spåntransport kan halveras. Dessutom hålls ledningarna renare. Luftflödet övervakas nu kontinuerligt i spånledningar. Då kan de fläktar som driver det behovsstyras. Det är...