Mowic kan minska vägsaltet

Vägsalt behövs för att minska halkolyckorna. Men det är inte bra för miljön och orsakar dyra korrosionskador. Mowic presenterar nu ett system som ger mer exakt information om var  halkbekämpning behövs. Stora områden saltas i onödan för att man vill vara på den säkra...