Helgglädje: Polyplank går vidare

Vår länk KompostÅtervinnPlastTrä, Polyplank AB har förvärvat OFK Plast AB och stärker därmed sin position och målsättning att bli en ledande aktör inom trä – och polymerbaserade produkter i Norden. Bilden är från OFKs hemsida och illusterar en av företagets...