Skogssällskapet utlyser pengar för skoglig utveckling

Skogssällskapet utlyser tillsammans med sina närstående stiftelser 10 miljoner kronor till forskning om skog och naturvård. Det är därmed en av Sveriges största privata satsningar på skogsforskning. Ägare är Stiftelsen Skogssällskapet som grundades 1912. Det är i...