Solarus bygger fabrik

Solarus har nyligen startat sin produktion av solpaneler i Älvkarleby. Den nya fabriken är designad för att bygga nästa generations solpaneler och kan producera både termiska solfångare och en hybridmodell som generar både termisk och elektrisk energi. Invigningen av...

Miljöinnovationen Solarus exporterar

Miljöinnovationen Solarus får stöd Tillväxtverkets satsning DemoMiljö. Programmet ger företag, myndigheter, kommuner och institutioner möjlighet att pröva ny miljöteknik i några av Sidas samarbetsländer. Det är ett härligt exemple på hur Demo-miljö kan spela en...