Lantmännen satsar i SplitVision

 SplitVision har utvecklat produkten SplitBox. Med SplitBox-tekniken  kan stallgödsel, avloppsslam eller restprodukt från biogas omvandlas till enskilda produkter. Biobränsle, koncentrerad växtnäring och rent vatten. Tack vare SplitBox krävs färre...