Nytt hopp för biometanol

Nytt hopp om utveckling mot biometanol. Energimyndigheten stöder en konceptstudie för ett bioraffinaderi för skogsråvara. Produktionen beräknas till av ca 250 MW biometanol och biogas och ca 50 MW värme. Det är SAKAB AB, VärmlandsMetanol AB, E.ON Gasification...