Vätgas Sverige visar på goda föredömen

Vätgas Sverige lyfte goda exempel på arbetet för vätgas som energikälla i samband med Skånes Energiting 8/6. Vätgas är en del av Köpenhamns arbete för klimatneutralitet per 2025. Därför investerar Köpenhamn i vätgas för transport. På Energitinget var  också Mercedes...