WiseTrap

WiseTrap är en intelligent råttfälla för giftfri sanering 8) av råttor i avloppsnätet. Råttgift är ju så otäckt. Bra med alternativ. Fällan reagerar på råttornas rörelser och kroppsvärme. – När den aktiveras skjuts med stor kraft en samling piggar ut. Dessa är...