EU-bidrag gör nytta för företag. EcoRub är första svenska företag som fått stöd i Eco Innovation-programmet. Nu har de presenterat ett spännande exempel på hur EU-bidraget hjälper företag till bra samarbeten. En samarbetspartner i ett projekt står oftast själv för medfinansieringen av sin del i projektet. När den delen gör nytta för innovatören kostar det ofta inte denne några pengar.

I projektet är en samarbetspartner i Tyskland – Karlsruher Institut für Technologie – som arbetar med anläggnings- och byggnadsmaterial. På ett arbetsmöte i förra veckan beslutades att det fortsatta arbetet inom KIT ska fokuseras på tre applikationer. Till ringa eller ingen kostnad för EcoRub skapas helt nya förutsättningar för produkten att ta nya marknader. Klicka här får Du veta mer om detta!Den första är att undersöka fördelarna med EcoRub® ekologiskt gummi för bullerdämpning i golv och väggar. Idag används gummi som bullerdämpning. Analyser tyder på att det kan finnas både tekniska och ekonomiska fördelar med EcoRub® ekologiskt gummi för denna applikation.Det andra applikationsområdet är att fortsätta arbetet med att nyttja EcoRub® ekologiskt gummi som sprickhämmare i betongkonstruktioner. Hälften av Tysklands broar är i omedelbart behov av reparationer på grund av sprickor som uppkommer av att fordon skapar vibrationer i konstruktionerna. Betong tål inte vibrationer bra. Hållbarheten för dessa broar blir bara en bråkdel av den planerade livslängden. Reparation kostar många gånger mer än nyinstallation. Det finns mycket stora behov av att hitta ett hållbart byggnadsmaterial. Försök med inblandning av gummikorn har löst detta. ”Vanligt” gummi tål emellertid inte den alkaliska miljön i betong, men tester visar att EcoRub® ekologiskt gummi klarar av den miljön. Det som nu står på agendan är att verifiera detta, göra långtidstestning och patentera lösningen.

 Det tredje arbetsområdet är introduktion av EcoRub® som ersättning för PVC och vulkat gummi i golvbeläggningar. Under 2009 och 2010 har EcoRub bedrivit ett utvecklingsarbete för att kunna ersätta vulkat gummi med EcoRub® ekologiskt gummi i golvmattor. Motsvarande har skett för att ersätta PVC i golvmattor och våtrumsprodukter med EcoRub® ekologiskt gummi. Båda utvecklingsprojekten har varit mycket lyckade. PVC produkter innehåller ftalater (mjukgörare) som aktuell forskning ser som ett stort miljöhot och anses ha stor påverkan på folkhälsan.